Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Rada rodziców

Aktualne ubezpieczenie wygasa z dniem 31.08.2016 r., w związku z czym na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Rady Rodziców będzie konieczność podjęcia decyzji o wyborze ubezpieczyciela (NAU S.A. i AXA TUiR S.A.) na kolejny rok szkolny.
Czytaj dalej...
W piątek 13. maja br. o godzinie 17.00 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców. Zwracam uwagę na fakt, że zgodnie z § 5 pkt 7 Regulaminu Rady Rodziców, dla ważności podejmowanych…
Czytaj dalej...
W czwartek 11. lutego br. o godzinie 17.15 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców. Zwracam uwagę na fakt, że zgodnie z § 5 pkt 7 Regulaminu Rady Rodziców, dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność, co…
Czytaj dalej...
Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego informuje, iż posiedzenie Rady Rodziców zostaje przeniesione na dzień 4 listopada 2015 r. Początek zebrania godzina 16.00.
Czytaj dalej...