Dokumenty

Dokumenty szkoły podstawowej

Poziom spełniania wymagań

Wstęp do raportu z ewaluacji całościowej1

Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego, to nie tylko jakby wynikało z nazwy realizowanego programu „Oaza pośród betonu", ale prawdziwe miejsce, które wyróżnia się na mapie geograficznej i edukacyjnej Jastrzębia-Zdroju. Usytuowanie w centrum miasta budynku szkoły i jego otoczenia, sprawia, że nie można przejść obok niego obojętnie. Dodatkowo, wchodząc do szkoły odnosi się wrażenie wszechobecnego porządku, a estetyka wnętrz zarówno na korytarzach jak i w salach lekcyjnych świadczy o planowych działaniach, w tym zakresie. W szkole nie słychać odgłosów niepokojącego zgiełku, wręcz przeciwnie jak na gimnazjum, tj. typu szkoły dość negatywnie ocenianego przez społeczeństwo, można powiedzieć, że jest bardzo spokojnie. Słowa „dzień dobry” i uśmiech na twarzach uczniów to coś, co można tu spotkać na co dzien. Warto podkreślić, że powyższe spostrzeżenia są odzwierciedleniem realizacji głównych założeń koncepcji pracy tej szkoły.

Działania, ukierunkowane na potrzeby zarówno szkoły jak i środowiska, przynoszą w efekcie stały rozwój uczniów w zakresie zarówno dydaktycznym jak i wychowawczym, a ponadto umożliwiają kształtowanie postaw prospołecznych oraz aktywizacje całej społeczności szkolnej. Takie inicjatywy jak: świadomy wybór patrona szkoły, poszukiwanie „korzeni” w historii miasta, działania proekologiczne i prozdrowotne, współpraca ze szkołami, pozytywnie wzmacniają przekonania uczniów i ich rodziców o wartości, jakie niesie uczestnictwo w procesach edukacyjnych prowadzonych w tej szkole. Na uwagę zasługuje angażowanie przedstawicieli środowiska w działania szkoły. Biorąc pod uwagę główne cele stawiane dziś przed szkołami, warto podkreślić, że w gimnazjum przykłada się dużą wagę do diagnozowania możliwości uczniów. Systemowość rozwiązań, w tym zakresie, oraz uświadamianie rodzicom współodpowiedzialności za efekty kształcenia, np. poprzez opracowanie i wdrożenie kart monitorowania osiągnięć edukacyjnych, sprzyja doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Mając na uwadze zróżnicowanie potencjału uczniów, szkoła, dzięki planowym działaniom w zakresie diagnozy ich możliwości, jest w stanie pomagać uczniom nie tylko w przypadku trudności, ale i wspierać uczniów uzdolnionych. Indywidualizacja procesu nauczania, sprzyja osiąganiu sukcesów na miarę możliwości. Nauczyciele czynią wiele starań, aby ich działania sprzyjały aktywności samych uczniów i ich rodziców. Na te chwilę, w ramach realizacji procesu edukacyjnego, udało się przyzwyczaić uczniów do odbioru treści merytorycznych lekcji tj. słuchania i notowania. Natomiast niewątpliwie ich aktywność jest widoczna przede wszystkim w działaniach pozalekcyjnych zarówno na terenie szkoły jak i w lokalnym środowisku.

Współpraca nauczycieli nie ogranicza się tylko do korelacji przedmiotowej, ale jest również widoczna w działaniach wychowawczych. Poprzez podejmowanie różnych inicjatyw, promowana jest wartość edukacji. W szkole wydawana jest gazetka „Ósemka”, a ponadto, działania szkoły przedstawiane są w lokalnych mediach. Gimnazjum nr 8 jest miejscem, w którym każdy uczeń może się odnaleźć i trzymać wsparcie, jakie wypływa z indywidualnych potrzeb.


1 Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole.

 

Tytuł‚ Opis Utworzono Rozmiar
Poziom spełniania wymagań System Ewaluacji Oświaty – Nadzór Pedagogiczny. sobota, 18 lipiec 2015 359.6 Kb Poziom spełniania wymagań

Powered by Simple File Manager