O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Bibliotekarz

Bibliotekarz Gimnazjum nr 8

Image
Poniedziałek: 8.55 - 14.25
Wtorek: 8.55 - 14.25
Środa: 8.55 - 14.25
Czwartek: 8.55 - 15.40
Piątek: 8.55 - 15.40

p. Rajczyk Monika,
p. Rajwa Urszula,
p. Stylok Marzena.

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki korzystamy w ustalonych godzinach.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Jednorazowo wypożyczamy 2 książki na okres 2 tygodni.
 4. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki w terminie, gdyż czekają na nie inni.
 5. Szanujemy wypożyczone książki. W razie zniszczenia lub zagubienia należy odkupić taką samą, bądź zwrócić inną o podobnej wartości merytorycznej i materialnej.
 6. Ze słowników, encyklopedii i innych cenniejszych woluminów korzystamy na miejscu w czytelni.
 7. Przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.

Regulamin pracowni multimedialnej

 1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela dyżurnego.
 4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 5. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
 6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasę, nazwę programu) oraz cel korzystania ze stanowisk.
 7. W pracowni obowiązuje cisza.
 8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.
 10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.
 11. Użytkownik chcący korzystać z PenDrive'a ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi dyżurnemu lub nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 12. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
 13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 15. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz lub nauczyciel dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Aktualne czasopisma dostępne w bibliotece szkolnej dla uczniów i nauczycieli:

 • Victor,
 • Młody technik,
 • Wiedza i życie,
 • Świat nauki,
 • Przyroda polska,
 • Aura,
 • Zielona liga,
 • Ekonatura,
 • Poznaj swój kraj,
 • Chemia w szkole, Biologia w szkole, Fizyka w szkole, Geografia w szkole, Historia w szkole, Język polski w szkole.

Nowości w naszej bibliotece:

 1. „Nieznane przygody Mikołajka” Gościnny R.
 2. „Nowe przygody Mikołajka” Gościnny R.
 3. „Tobi” Fombelle T.
 4. „Tobi. Oczy Eliszy” Fombelle T.
 5. „Gildia Magów” (cz.1) Canavan T.
 6. „Nowicjuszka”(cz.2) Canavan T.
 7. „Wielki Mistrz” (cz.3) Canavan T.
 8. „Tunele” (t.1) Gordon R. i in.
 9. „Tunele. Głębiej” (t.2) Gordon R i in.
 10. „Tunele. Otchłań” (t.3) Gordon R i in.
 11. „Opowieści z Narnii” (t.1 – t.7) Lewis C.S.
 12. „Goldfinger” Fleming I.
 13. „Then Woman in Black” Hill. S.
 14. „Michael Jackson: The King of Pop” Hart C.W.
 15. „Dwanaście prac Herkulesa” Christie A.
 16. Oxford wordpower dictionary
 17. „Błyskawiczne wywieranie wpływu” Pantalon M.V.
 18. Akademia języka polskiego PWN (t.1-t.10)
 19. „Wędkarz skuteczny” Stupkiewicz S. i in.
 20. Encyklopedia ilustrowana. Ekologia

Regulamin wypożyczeń

Regulamin wypożyczania i korzystania z podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych.

Tytuł‚ Opis Utworzono Rozmiar
Regulamin wypożyczeń Regulamin wypożyczania i korzystania z podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych. piątek, 25 wrzesień 2015 369.71 Kb Regulamin wypożyczeń

Powered by Simple File Manager