O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Rada rodziców

Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju – rok szkolny 2017/2018

  • Przewodniczący – Dariusz Jeziorski,
  • Wiceprzewodniczący – Agata Idczak,
  • Skarbnik – Wioleta Kulka,
  • Sekretarz – Sylwester Midura,
  • Członek – Aleksandra Szymczak.

W roku szkolnym 2017/2018 rada rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 50 zł od rodziny (można wpłacać w ratach). Postanowiliśmy również o możliwości rozłożenia płatności na dwie, dogodne raty po 25,00 zł, płatne w terminach:

  • pierwsza rata w wysokości 25,00 zł płatna w terminie do 31.10.2017 r.;
  • druga rata w wysokości 25,00 zł płatna w terminie do 31.12.2017 r.

Wpłaty proszę dokonywać poprzez klasowych skarbników rady rodziców lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1-go Maja 10,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Numer konta bankowego:

30 8470 0001 2001 0043 9666 0001

Zwracamy się z prośbą, by dokonywane wpłaty były opisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz oznaczeniem klasy. Taki sposób dokonywania wpłat pozwoli Skarbnikowi Rady Rodziców na przygotowanie dla Państwa imiennych potwierdzeń dokonanej wpłaty. W przeciwnym razie przygotowanie indywidualnych potwierdzeń dokonanych wpłat na Radę Rodziców będzie niemożliwe. Osobą dedykowaną do współpracy z Państwem w tym zakresie będzie Pani Wioleta Kulka - Skarbnik Rady Rodziców, z którą można nawiązać kontakt za pośrednictwem sekretariatu.

Serdecznie dziękujemy.

Loop Detected

The server terminated an operation because it encountered an infinite loop.