Projekty

Nasze projekty

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label.

W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum już po raz drugi rozpoczęło współpracę międzynarodową ze szkołami z różnych państw europejskich w ramach programu Comenius.  Tym razem naszymi partnerami są szkoły z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji oraz Norwegii. Założenia oraz temat projektu opracowano jeszcze w zeszłym roku szkolnym. Podczas wizyty przygotowawczej gościliśmy w naszej szkole nauczycieli – przedstawicieli partnerskich szkół. Wówczas opracowano temat projektu oraz cele współpracy.

Hasło przewodnie aktualnego projektu brzmi: „Global Citizens, save resources and stop the climate change”. W bieżącym projekcie naszymi szkołami partnerskimi są:

 • Colegio Salesiano „San Luis Rey” (Palma del Rio, Hiszpania);
 • Gymnazio Platykampos (Platykampos, Grecja);
 • Ingierasen Skole (Kolbotn, Norwegia);
 • Failsworth School (Manchester, Wielka Brytania).

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, całej miejskiej społeczności oraz lokalnym władzom, jak ważna jest ochrona zasobów naturalnych, oszczędzanie energii i wody, alternatywne metody pozyskiwania energii, recykling. Nasze działania w tych dziedzinach mają ogromny wpływ na zmiany w środowisku naturalnym oraz w klimacie. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie podejmie różnego typu działania związane z powyższym tematem, m.in. badania, analizy, wywiady, ankiety, prezentacje multimedialne, wystawy i inne. Każde z tych działań będzie miało na celu kształtowanie u społeczności postaw przyjaznych wobec środowiska.

Projekt ma także pomóc przełamywać językowe i kulturowe bariery oraz stereotypy dotyczące naszych narodowości. Wspólna praca nad projektem pozwoli naszym uczniom poszerzyć myślowe horyzonty oraz nabrać pewności siebie w międzynarodowych relacjach.

Prace nad projektem będą realizowane na poszczególnych etapach:

 • 09/2010 - Stworzenie „dziennika” projektu.
 • 10/2010 - Informacja o projekcie w lokalnych mediach.
 • 11/2010 - Stworzenie strony internetowej projektu.
 • 01/2011 - Stworzenie „Kącika Comeniusa”.
 • 03/2011 - Konkurs na plakat ekologiczny. Projekt ekologiczny.
 • 04/2011 - Olimpiada Sportowa.
 • 06/2011 - Wydanie gazetki.
 • 11/2011 - Stworzenie kroniki Comeniusa.
 • 04/2012 - Przygotowanie prezentacji w Power Point.
 • 05/2012 - Nagranie filmu DVD o projekcie.
 • 06/2012 - Stworzenie kalendarza na rok szkolny 2012/2013.

Podczas prac nad projektem uczniowie stosują nowoczesne technologie. Tworzą wspólną stronę internetową, pozostają w kontakcie poprzez pocztę e-mail oraz spotkania on-line. Nadrzędnym celem jest doskonalenie umiejętności językowych. Zachęcamy w ten sposób uczniów, nauczycieli oraz lokalną społeczność do nauki języka angielskiego, ale również hiszpańskiego, greckiego, norweskiego oraz polskiego.