Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

21 styczeń 2021 Dział: Konkursy Napisane przez  Agnieszka Piechaczek

Dzień Bezpiecznego Internetu - konkurs plastyczny

Regulamin konkursu „ Dzień Bezpiecznego Internetu”.

CELE KONKURSU

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.
 • Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.
 2. Prace konkursowe powinny podejmować szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa w Internecie (np. korzyści z Internetu, zasady bezpiecznego zachowania w Internecie, prawa i obowiązki użytkownika Internetu, zagrożenia w Internecie).
 3. Każdy uczestnik wykonuje pracę w dowolnej technice : rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż. Format co najmniej A4.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  • 1 etap klasowy,
  • 2 etap międzyklasowy.
 5. Prace plastyczne należy składać u wychowawcy klasy.
 6. Wraz z pracą należy podać dane autora: imię i nazwisko, klasę.
 7. Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
  • samodzielność wykonania,
  • oryginalność, pomysłowość, pracochłonność,
  • sposób nawiązania do tematyki bezpieczeństwa w Internecie,
  • ogólne wrażenie artystyczne.
 8. Prace zostaną wykonane 5 lutego 2021 roku, w trakcie zajęć lekcyjnych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 lutego 2021 roku.
 10. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca tj. od miejsca I do III.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Czytany 198 razy
Etykiety
Ostatnio zmieniany czwartek, 21 styczeń 2021 06:26