Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w postępowaniu „Zakup sprzętu nagłaśniającego” wybrano ofertę firmy M. Ostrowski sp. j. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, NIP 8992429726.
W/w firma jest jedyną, która przedstawiła ofertę na „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: „Aktywna tablica”.