Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Na początku wszystkim, którzy zaangażowali się czynnie w realizację zadań związanych z Patronaliami 2017, serdecznie dziękujemy. 30 rocznica śmierci naszego Patrona ks. Fr. Blachnickiego skłoniła nas do zorganizowania cyklu spotkań z ideą pracy założyciela Ruchu Światło-Życie.

Mając na uwadze fakt, że Patron naszej szkoły – ks. Franciszek Blachnicki dbał o to, by odkryć różnicę między kultem ciała i kulturą ciała, postanowiliśmy jeden z dni naszych Patronalii poświęcić temu zagadnieniu.

Mając na uwadze fakt, że dla Patrona naszej szkoły – ks. Franciszka Blachnickiego wolność i wszystko to, co się w niej kryje, miało istotne znaczenie, postanowiliśmy zaprosić naszych uczniów do konkursu krasomówczego, w którym młodzi ludzie wyraziliby swoje refleksje na ten temat.

Mając na uwadze fakt, że Patron naszej szkoły – ks. Franciszek Blachnicki dbał o to, by sacrum jak najczęściej wchodziło w profanum i odwrotnie, chcieliśmy zachęcić młodzież do tego, by wykorzystać czas Patronalii na wspólną zabawę.
Dlatego też – wzorem lat ubiegłych – zaprosiliśmy pana Pawła Jagodzińskiego – najlepszego wodzireja na Śląsku, by zajął się animowaniem tych chwil.