O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Rada rodziców

Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju – rok szkolny 2018/2019

 • Przewodnicząca – Agata Idczak,
 • Wiceprzewodniczący – Katarzyna Dziura,
 • Skarbnik – Małgorzata  Dubiel,
 • Sekretarz – Alina Luszczymak,
 • Członek – Robert Papszun,
 • Członek – Robert Całka,
 • Członek – Wojciech Lada.

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Mariola Marzec,
 • Wiceprzewodniczący – Barbara Tysz,
 • Członek Komisji – Adrianna Bielawska,
 • Członek Komisji – Paweł Kozłowski.

W roku szkolnym 2019/2020 rada rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 50 zł od rodziny (można wpłacać w ratach). Postanowiliśmy również o możliwości rozłożenia płatności na dwie, dogodne raty po 25,00 zł, płatne w terminach:

 • pierwsza rata w wysokości 25,00 zł płatna w terminie do 31.10.2019 r.;
 • druga rata w wysokości 25,00 zł płatna w terminie do 31.03.2020 r.

Wpłaty proszę dokonywać poprzez klasowych skarbników rady rodziców lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1-go Maja 10,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Numer konta bankowego:

30 8470 0001 2001 0043 9666 0001

Zwracamy się z prośbą, by dokonywane wpłaty były opisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz oznaczeniem klasy. Taki sposób dokonywania wpłat pozwoli Skarbnikowi Rady Rodziców na przygotowanie dla Państwa imiennych potwierdzeń dokonanej wpłaty. W przeciwnym razie przygotowanie indywidualnych potwierdzeń dokonanych wpłat na Radę Rodziców będzie niemożliwe. Osobą dedykowaną do współpracy z Państwem w tym zakresie będzie Pani Wioleta Kulka - Skarbnik Rady Rodziców, z którą można nawiązać kontakt za pośrednictwem sekretariatu.

Serdecznie dziękujemy.

Rada rodziców

Dokumenty Rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Tytuł‚ Opis Utworzono Rozmiar
Regulamin

Regulamin Rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego.

poniedziałek, 27 listopad 2017 2386.38 Kb Regulamin

Powered by Simple File Manager