O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Zaproszenie dla Rodziców

Drodzy Rodzice!

Niebawem rozpocznie się kolejny etap edukacyjny dla Waszych dzieci. Stoicie przed trudnym wyborem, wyborem kolejnej szkoły. Zapraszamy Was codziennie do nas w godzinach od 8.00-14.00. Odpowiemy na każde Wasze pytanie, zobaczcie nasze zajęcia – Zapraszamy!

Dzień otwarty dla Rodziców
16 marca 2016 r.
w godzinach 16.00 - 18.00

W tym czasie będą mieli Państwo okazję spotkać się z nauczycielami, zobaczyć naszą bazę multimedialną oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego gimnazjum.

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy otworzyć klasę, w której realizowana będzie innowacja z przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, zajęcia artystyczne) „Dziedzictwo przeszłości źródłem dla „Lubię to” gimnazjalistów” oraz klasę z innowacją z biologii i chemii „Uczymy się zrozumieć świat”.

Jeżeli będą mieli Państwo ochotę zobaczyć, jak pracujemy, jaka jest nasza młodzież i atmosfera panująca w naszej szkole, zapraszamy codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Ze względów formalnych proszę zgłosić swoje przyjście w sekretariacie szkoły (zostaną Państwo oprowadzeni po szkole).

Na wszelkie pytania oraz wątpliwości odpowiemy pod nr. telefonu +48 324 710 197.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp do raportu z ewaluacji całościowej1

Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego, to nie tylko jakby wynikało z nazwy realizowanego programu „Oaza pośród betonu", ale prawdziwe miejsce, które wyróżnia się na mapie geograficznej i edukacyjnej Jastrzębia-Zdroju. Usytuowanie w centrum miasta budynku szkoły i jego otoczenia, sprawia, że nie można przejść obok niego obojętnie. Dodatkowo, wchodząc do szkoły odnosi się wrażenie wszechobecnego porządku, a estetyka wnętrz zarówno na korytarzach jak i w salach lekcyjnych świadczy o planowych działaniach, w tym zakresie. W szkole nie słychać odgłosów niepokojącego zgiełku, wręcz przeciwnie jak na gimnazjum, tj. typu szkoły dość negatywnie ocenianego przez społeczeństwo, można powiedzieć, że jest bardzo spokojnie. Słowa „dzień dobry” i uśmiech na twarzach uczniów to coś, co można tu spotkać na co dzien. Warto podkreślić, że powyższe spostrzeżenia są odzwierciedleniem realizacji głównych założeń koncepcji pracy tej szkoły.

Działania, ukierunkowane na potrzeby zarówno szkoły jak i środowiska, przynoszą w efekcie stały rozwój uczniów w zakresie zarówno dydaktycznym jak i wychowawczym, a ponadto umożliwiają kształtowanie postaw prospołecznych oraz aktywizacje całej społeczności szkolnej. Takie inicjatywy jak: świadomy wybór patrona szkoły, poszukiwanie „korzeni” w historii miasta, działania proekologiczne i prozdrowotne, współpraca ze szkołami, pozytywnie wzmacniają przekonania uczniów i ich rodziców o wartości, jakie niesie uczestnictwo w procesach edukacyjnych prowadzonych w tej szkole. Na uwagę zasługuje angażowanie przedstawicieli środowiska w działania szkoły. Biorąc pod uwagę główne cele stawiane dziś przed szkołami, warto podkreślić, że w gimnazjum przykłada się dużą wagę do diagnozowania możliwości uczniów. Systemowość rozwiązań, w tym zakresie, oraz uświadamianie rodzicom współodpowiedzialności za efekty kształcenia, np. poprzez opracowanie i wdrożenie kart monitorowania osiągnięć edukacyjnych, sprzyja doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Mając na uwadze zróżnicowanie potencjału uczniów, szkoła, dzięki planowym działaniom w zakresie diagnozy ich możliwości, jest w stanie pomagać uczniom nie tylko w przypadku trudności, ale i wspierać uczniów uzdolnionych. Indywidualizacja procesu nauczania, sprzyja osiąganiu sukcesów na miarę możliwości. Nauczyciele czynią wiele starań, aby ich działania sprzyjały aktywności samych uczniów i ich rodziców. Na te chwilę, w ramach realizacji procesu edukacyjnego, udało się przyzwyczaić uczniów do odbioru treści merytorycznych lekcji tj. słuchania i notowania. Natomiast niewątpliwie ich aktywność jest widoczna przede wszystkim w działaniach pozalekcyjnych zarówno na terenie szkoły jak i w lokalnym środowisku.

Współpraca nauczycieli nie ogranicza się tylko do korelacji przedmiotowej, ale jest również widoczna w działaniach wychowawczych. Poprzez podejmowanie różnych inicjatyw, promowana jest wartość edukacji. W szkole wydawana jest gazetka „Ósemka”, a ponadto, działania szkoły przedstawiane są w lokalnych mediach. Gimnazjum nr 8 jest miejscem, w którym każdy uczeń może się odnaleźć i trzymać wsparcie, jakie wypływa z indywidualnych potrzeb.

 • Poziom spełniania wymagań - System Ewaluacji Oświaty – Nadzór Pedagogiczny - pobierz [pdf]

 


1Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole.

Zgłoszenie/wniosek do szkoły

Uwaga: 
Z poniższej tabeli należy wybrać odpowiedni wniosek lub zgłoszenie oraz oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 13

od I klasy

 • Katowicka,
 • Krakowska,
 • Północna.

+ od IV klasy

 • Dubielec,
 • Zbigniewa Herberta,
 • Gerarda Malchera,
 • Olszowa,
 • Równoległa od nr 4 do 24 i od nr 9 do 73,
 • Ruchu Oporu,
 • ks. Jana Twardowskiego,
 • Adolfa Wodeckiego.

Obwód: Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Katowicka 35 obejmuje następujące ulice:

 • Bukowa,
 • Dębina, Dubielec,
 • Grodzka,
 • Harcerska, Zbigniewa Herberta,
 • Katowicka, Wojciecha Korfantego, Krakowska,
 • Gerarda Malchera, Miodowa,
 • Olszowa,
 • Północna, Pszczyńska (od nr 161 do nr 391),
 • Równoległa, Ruchu Oporu,
 • Sielska, Stodoły,
 • ks. Jana Twardowskiego,
 • Adolfa Wodeckiego, Wrzosowa,
 • Zielona.

Dokumenty można składać codziennie w sekretariacie szkoły.

 

Tytuł‚ Opis Utworzono Rozmiar
Zgłoszenie/wniosek do szkoły

Wzór zgłoszenia/wniosku do Gimnazjum nr 8.

piątek, 22 kwiecień 2016 599.22 Kb Zgłoszenie/wniosek do szkoły
Zgłoszenie

Wzór zgłoszenia do Szkoły Podstawowej nr 13 (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).

wtorek, 27 luty 2018 589.58 Kb Zgłoszenie
Wniosek Wzór wniosku do Szkoły Podstawowej nr 13 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). wtorek, 27 luty 2018 593.79 Kb Wniosek
Oświadczenie woli

Oświadczenie woli przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 13 (dotyczy dzieci klas pierwszych).

środa, 28 luty 2018 449.27 Kb Oświadczenie woli

Powered by Simple File Manager