O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Nasze klasy

Rok szkolny 2015/2016

 • Klasy pierwsze:

  Ia – wych. Grażyna Gumola,  Ib – wych. Anna Syrek,  Ic – wych. Klaudia Olbrycht,  Id – wych. Halina Sztymon,  Ie – wych. Barbara Kobos. • Klasy drugie:
  IIa – wych. Joanna Bućko-Krzyżaniak,
  IIb – wych. Agnieszka Kalka,
  IIc – wych. Małgorzata Wolny,
  IId – wych. Marcin Kasiński,
  IIe – wych. Gabriela Czyż.
 • Klasy trzecie:
  IIIa – wych. Ilona Burdzik,
  IIIb – wych. Andrzej Mazur
  IIIc – wych. Barbara Kacprzak
  IIId – wych. Joanna Chodura,
  IIIe – wych. Marzena Przygodzka.