Projekty

Nasze projekty

Szkoła w ruchu

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/poza szkołą

  1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
  2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
  3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
  4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
  5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)
  6. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
  7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
  8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
  9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Organizatorzy konkursu

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.