O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Szczęśliwy numerek

  1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek.
  2. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.
  3. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.
  4. Wylosowany numerek umieszczony jest w dzienniku elektronicznym.
  5. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.
  6. Punkt 6 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
  7. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych.
  8. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.