Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

29 styczeń 2024 Dział: Aktualności Napisane przez  Andrzej Mazur

Rekrutacja 2024/2025

Drogi rodzicu! 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 1 lutego 2024 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych oraz ich opisy.

 1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
 2. W roku szkolnym 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa sportowego. Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:
  Rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 oraz 2015 w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej w szkole obwodowej powinni:
  - pobrać druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji,
  - wypełnić druk odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
  Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.
  Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole innej niż obwodowa powinni:
  - pobrać druk wniosku w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji) lub z systemu rekrutacji,
  - wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
  Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.
  W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.
 5. Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:
  a) dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  b) dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 6. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2023.900 z późn. zm.)

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – rekrutacja elektroniczna:

 1.  Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
 2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa od 1 lutego 2024 r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024 r. (do godz. 15:00). PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!
 3. REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły): W dniach od 1 lutego 2024 r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024 r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan. Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl. Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr XIII.114.2023 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 r.
 4. REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

 1. Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.
 2. Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl
 3. Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 5. W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
 6. 28 lutego 2024 r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.
 7. W dniach od 29 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 8. Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych.
 9. Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.28.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 stycznia 2024r.
Czytany 172 razy
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 styczeń 2024 15:45

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.